Дневни боравак

РИТАМ РАДА


Ритам рада Дневног боравка подразумева:

8.00-9:10 – долазак и прихватање корисника (медицинска сестра, стручни радник)

9:10- 9:30- припрема за доручак и  доручак

9:30- 9:50- брига о себи (медицинска сестра)

9:30- 10:30- јутарње вежбе (физиотерапеут)

10:30- 12:10- радна окупација ( креативна, музичка радионица, радионица за домаћинство)

12:10-13:00- припрема за ручак и ручак (медицинска сестра, стручни радник)

13:00- 13:30- одмор и време за дружење

13:40- 14:30- поподневна радионица ( групни рад /индивидуални рад)

14:30- 15:00- распремање и чишћење боравка

15:00- припрема за одлазак и одлазак кући (медицинска сестра, дежурни стручни радник)

Корисници долазе од 8:00, следи преобување и понављамо који је дан, датум, годишње доба, доба дана и како је време напољу.

Обавезан део

8.00-9:10 – долазак и прихватање корисника (медицинска сестра,дежурни стручни радник)

9:10- 9:30- припрема за доручак и  доручак

9:30- 9:50- брига о себи (медицинска сестра)

12:10-13:00- припрема за ручак и ручак (медицинска сестра, стручни радник)

14:30- 15:00- распремање и чишћење установе

15:00- припрема за одлазак и одлазак кући (медицинска сестра, дежурни дефектолог/психолог)

Избор активности

 • Рад на практичним компетенцијама
 • Рад на когнитивним компетенцијама
 • Рад на социјалним компетенцијама
 • Рад на психосоцијалном развоју
 • Реедукација психомоторике
 • Рад на личној самосталности (сви)
 • Рад на графомоторним вештинама ( дефектолог)
 • Рад на говорно-језичком развоју (дефектолог)
 • Рад на проблематичном понашању (дефектолог, психолог)
 • Рад на физичким способностима ( физиотерапеут)
 • Радна окупација
 • Спортско рекреативне активности
 • Културно забавне активности
 • Васпитно-образоване активности