О нама

Image
Image
Image

 Установа за пружање дневних услуга социјалне заштите „ ЛАСТА“  Ковин, основана је решењем  Скупштине општине Ковин дана 18. 06. 2021. године у Ковину ради пружања и развијања услуга социјалне заштите из надлежности локалне самоуправе и прва је  Установа оваквог типа која је основана на територији општине Ковин.

Седиште Установе је у Ковину, у улици Иве Лоле Рибара бр. 8.

Оснивач Установе је општина Ковин, са седиштем у Ковину, у улици ЈНА бр. 5, у згради општине Ковин.

На основу препознатих потреба грађана, а у складу са позитивним прописима који регулишу област социјалне заштите, циљ је да се унапреди квалитет живота корисника у властитој социјалној средини кроз одржавање и развијање социјалних, психолошких и физичких функција и вештина, како би се у што већој мери оспособили за самостални живот.

Image
Image
Image
Image

 Установа за пружање дневних услуга социјалне заштите „ ЛАСТА“  Ковин, основана је решењем  Скупштине општине Ковин дана 18. 06. 2021. године у Ковину ради пружања и развијања услуга социјалне заштите из надлежности локалне самоуправе и прва је  Установа оваквог типа која је основана на територији општине Ковин.

Седиште Установе је у Ковину, у улици Иве Лоле Рибара бр. 8.

Оснивач Установе је општина Ковин, са седиштем у Ковину, у улици ЈНА бр. 5, у згради општине Ковин.

На основу препознатих потреба грађана, а у складу са позитивним прописима који регулишу област социјалне заштите, циљ је да се унапреди квалитет живота корисника у властитој социјалној средини кроз одржавање и развијање социјалних, психолошких и физичких функција и вештина, како би се у што већој мери оспособили за самостални живот.

Установа за пружање дневних услуга социјалне заштите „ ЛАСТА“ Ковин

logov

Image

Установа „ЛАСТА“ пружа услуге:

  1. Дневног боравка деце и младих са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама, који имају потребу за негом, надзором и подршком у одржавању и развијању потенцијала, на начин који не омета њихово школовање;
  2. Деци са говорно-језичким потешкоћама;
  3. Дневног боравка за одрасла и стара лица са сметњама у развоју, који имају потребу за негом, надзором и подршком у развијању потенцијала;
  4. Деци и младима који су у сукобу са законом, родитељима, школом или заједницом, на начин који не омета њихово школовање или одлазак на посао;
  5. Личног пратиоца.

Установа „ЛАСТА“ пружа услуге:

  1. Дневног боравка деце и младих са телесним инвалидитетом, односно интелектуалним тешкоћама, који имају потребу за негом, надзором и подршком у одржавању и развијању потенцијала, на начин који не омета њихово школовање;
  2. Деци са говорно-језичким потешкоћама;
  3. Дневног боравка за одрасла и стара лица са сметњама у развоју, који имају потребу за негом, надзором и подршком у развијању потенцијала;
  4. Деци и младима који су у сукобу са законом, родитељима, школом или заједницом, на начин који не омета њихово школовање или одлазак на посао;
  5. Личног пратиоца.