Установа за пружање дневних услуга социјалне заштите „Ласта“ Ковин

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Установа за пружање дневних услуга социјалне заштите "Ласта" Ковин

Image

Добро дошли

На основу препознатих потреба грађана, а у складу са позитивним прописима који регулишу област социјалне заштите, циљ је да се унапреди квалитет живота корисника у властитој социјалној средини кроз одржавање и развијање социјалних, психолошких и физичких функција и вештина, како би се у што већој мери оспособили за самостални живот.

Опширније

Наше услуге

Дневни боравак

Лични пратилац детета

Контакт

Основна школа "Ђура Филиповић" Плочица

Адреса

Иве Лоле Рибара 8, 26220 Ковин

Телефон

013/430-557

Е-пошта

 dnevniboravak@lastakovin.rs