Дневни боравак

ИНДИВИДУАЛНИ ТРЕТМАН


ДЕФЕКТЛОШКИ ТРЕТМАН

Главни циљ дефектолошког третмана у раду са корисницима јесте очување постојећих и унапређивање очуваних способности, знања и вештина.

Дефектолози пружају саветодавни рад са  родитељима, наставницима, васпитачима/учитељима и другим старатељима корисника.

Дефектолози су задужени за превенцију, дијагностику и третман поремећаја у развоју, пре свега:

-           У когинитивном развоју

-           У социо-емоционалном развоју

-           У  моторичком развоју

-           У сензо-моторичком развоју

-           У говорно-језичком развоју кроз индивидуални и групни  приступ корисницима, у складу са индивидуалним планом и потребама корисника

-           првенцију непожељног облика понашања.