Дневни боравак

ПСИХОСОЦИЈАЛНА ПОДРШКА


Психосоцијална подршка обухвата све активности којима се одговара на психолошке и социјалне потребе појединаца. Циљ психосоцијалне подршке је добробит појединца, породице и заједнице.

Психолошка подршка родитељима деце са сметњама у развоју је важна јер помаже родитељима да се растерете и да имају особу од поверења која ће их саслушати са пуном пажњом и стручно посаветовати уколико је то потребно. Такође, отвориће се простор за размишљање и размену мишљења што ће код родитеља пробудити креативност и створити нове идеје о томе како могу да буду подршка себи и својој деци.

У процесу психосоцијалног оснаживања, родитељи деце са сметњама у развоју могу да препознају своје васпитне моделе, да их коригују онда када је то потребно, да науче да пруже подршку деци али и да знају да успоставе границе које су неопходне за осамостаљивање детета. Једнако је важно да се родитељима помогне да испоље своје фрустрације, страхове, збуњеност и анксиозност.

Психосоцијална подршка родитељима и деци са сметњама у развоју помаже у превазилажењу могућих развојних тешкоћа и подстиче их да увиде и да се ослоне на своје потенцијале и креативност, и на тај начин да се лакше суочавају са евентуалним дискриминишућим реакцијама средине. То је јако важно због јачања поверења у себе и свет око себе.