Дневни боравак

О УСЛУЗИ


Дневни боравак за особе са сметњама у развоју је услуга социјалне заштите из групе дневних услуга у заједници.

Право на коришћење услуга Дневног боравка имају деца, млади и одрасли  лаке, умерене, теже и тешке интелектуалне ометености, као и вишеструко ометена лица и лица из спектра аутизма, узраста од 6 до 50 година.

Услуга је доступна свим корисницима у периоду од 8-16 часова радним данима, а пружалац услуге усклађује радно време са потребама и могућностима корисника.

Услуга Дневног боравка обухвата превоз,  дневно физичко збрињавање, превентивну здравствену заштиту и негу корисника, исхрану као и васпитно - образовни рад са корисницима који је прилагођен узрасту и њиховим могућностима, радно окупационе и рекреативне активности, социјализација у отвореној средини, сарадњу са родитељима и психосоцијалну подршку породици као и рекреативне активности ван места становања.

Кроз услугу Дневног боравка корисници у организованом окружењу и уз потребни надзор, задовољавају развојне потребе, стичу и развијају животне вештине, личну и друштвену одговорност ради развоја самосталности, социјалних, сазнајних и других важних функција. Такође и развијање радних, културних, хигијенских и осталих навика корисника.

Услугом Дневног боравка реализује се позитивно и конструктивно искуство боравка изван породице, а члановима породице слободно време за бављење радним и другим активностима.

Услуга Дневног боравка се реализује кроз осмишљене програме, у планираним и ограниченим временским периодима.

Сврха услуге је осамостаљивање, укључивање корисника у свакодневни друштвено-забавни живот, пружање подршке родитељима – старатељима као и унапређивање квалитета живота корисника и њихових породица уз одржавање јединства породице.

Активности услуге подразумевају превентивну здравствену заштиту корисника, самопослуживање, рад у домаћинству, радно-окупационе активности, спортске активности и остале активности које су од значаја за кориснике.

Избор активности: рад на когнитивним, социо-емоционалним, практичним, графомоторним и моторним компетенцијама, физичким способностима, рад на личној самосалности, говорно-језичким способностима, рад на проблематичном понашању као и рад на развоју и очувању осталих способности. Као и радионице из области :

-домаћинства

-креативне

-музичко – ритмичке радионице.

Активности услуге усмерене су на развијање и очување потенцијала корисника односно припрема корисника за самосталан живот и у потпуности су усклађене са карактеристикама корисника групе, капацитетима корисника и индивидуалним планом рада.

Објекат Установе за пружање дневних услуга социјалне заштите „ ЛАСТА“ Ковин подразумева: учионицу, дневни боравак, кухињу са трпезаројом прилагођену потребама корисника, фискултурну салу, собу за одмор, собу за индивидуални рад са корисницима, једно купатило за негу и хигијену корисника и два тоалета за кориснике, канцеларију за финансијске и административне послове, канцеларију за психолога као и канцеларју за руководиоца.