Дневни боравак

ПРЕВЕТИВНО-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА


Спроводи се свакодневно у Дневном боравку. Подразумева обезбеђивање личне хигијене корисника, праћење и контролу здравственог стања корисника, медицинску интервенцију и пружање прве помоћи као и обраћање медицинским установама у случају ургентних стања корисника.

Активности превентивне здравствене заштите у Дневнном боравку спроводи медицинско особље према програму превентивне здравствене заштите.