Новости

„Заједно живимо и растемо“

У сарадњи са Средњом стручном школом „Васа Пелагић“ из Ковина спроведена је радионица „Оплемењивање простора цветним садницама и припрема слатког залогаја“. Уз присуство ментора, стручних радника и сарадника обе установе, радионицу су изводили ученици образовних профила цвећара и кувара, заједно са нашим корисницима.

Уз лепу сарадњу, уживање и међусобно допуњавање, спроведена је радионица, двориште уређено а слатко послужење спремно.

Циљ радионице био је развијање одговорног односа према околини, здравим животним навикама, развој емпатије, толеранције и компетенција за целоживотно учење.  Порука коју сви желимо да пошаљемо је: „И онај који је другачији од тебе, у ствари је исти ти – прича за себе.“


 pr 1 2024 04 15 183833

https://youth.europa.eu/youthweek/activities/radionica-oplemenjivanje-prostora-cvetnim-sadnicama-i-priprema-slatkog-zalogaja_en


 pr 2 2024 04 15 183833

https://youth.europa.eu/youthweek/activities_en