Новости

Установа „Ласта“

Установа за пружање дневних услуга социјалне заштите „ ЛАСТА“ Ковин, у Ковину, као свој дан оснивања обележава 18.06.2021. године као дан који је званично дан формирања и осамостаљивања Установе.