Новости

Израда сапуна

Ово је била једна аутентична радионица која нам је обележила ову недељу. Сви знамо колико је важно одржавање личне хигијене и правилно прање руку те смо из тог разлога дошли на идеју да нашим корисницима покажемо да и сами можемо да направимо сапун, кроз једну екукативну активност а на креативан начин.

Подстичемо одржавање личне хигијене, градимо навике, проширујемо и унапређујемо постојећа и усвајамо нова знања кроз забаву и дружење.

Активност „Израда сапуна“ нам је помогло да дођемо до средства које је неопходно да би се обавио поступак прања руку. Ово је још једна „мала производња“ а њена успешна реализација, велики успех за нас.

Поновили смо зашто је темељно и правилно прање руку водом и сапуном важно са аспекта превентивно-здравствене заштите и едукативног аспекта, дошли до нових сазнања и чињеница које ћемо памтити и радо их примењивати у временима која су пред нама.