Новости

Дани дефектолога Србије 2023. године

Традиционални годишњи сусрети дефектолога/специјалних едукатора и рехабилитатора  Србије одржани су у фебруару, од 16. до 19. 02. 2023. године. Овај скуп, чији је централни део Међународна стручно - научна конференција традиционално организују: Друштво дефектолога Србије и Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду. Централна тема конференције од прошле године носи назив: „ Теорија и пракса специјалне едукације и рехабилитације – данас“

Оваква „брендирана“ тема иницирана је предлозима колега из праксе и подржана је од стране научне јавности. Ова тема омогућава свеобухватан приказ и разматрање актуелно најинтригантнијих питања дефектолошке науке и праксе, питања мултидисциплинарног и транссекторског приступа.

Ове године наши дефектолози имали су прилику да буду пасивни учесници стручно-научне конференције са међународним учешћем, у жељи да прате развој дефектолошке теорије и праксе и да откривају новине како би лакше могли да одговоре на изазове у раду са којима се сусрећу свакодневно. Рад са корисницима захтева пажњу, љубав, улагање, учење и напредовање на свим пољима, захваљујући оваквим скуповима, пратимо развој, богатимо искуства и доприносимо у унапређивању квалитета живота наших корисника.