Запослени

Ангажовани радници по основу привремених и повремених послова

Јована Јовашевић - вд установе, мастер економиста


Милена Карличић, дефектолог - координатор дневног боравка


Јелена Станковић - логопед


Бисера Кривошић - психолог, координатор личних пратилаца


Филип Филиповић - медицински техничар


Виолета Миљковић - медицински техничар


Ивана Илић - физиотарапеут


Марија Ђондовић - дипломирани правник


Данијела Ракић - административни радник


Милан Здравковић - шеф рачуноводства


Зоран Јанча - возач


Гордана Милошевић - спремачица